DLA RODZINY

Mediacja się opłaca

Mediacja jest sposobem rozwiązywania sporu, w którym strony, w obecności mediatora, same wypracowują warunki porozumienia

Mediacje rodzinne są pomocne w przypadku konfliktów małżeńskich, sporów między rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem, teściową a zięciem itd. Bardzo często są też szansą w sytuacji rozwodu, kiedy małżonkowie chcą się dogadać np. w sprawie alimentów czy opieki nad dziećmi, unikając długiego i drogiego procesu sądowego.

Mediacja obejmuje zazwyczaj od dwóch do pięciu spotkań, podczas których mediator stosując różne techniki mediacyjne, stara się ułatwić stronom komunikację i dojście do porozumienia. Na pierwszym spotkaniu omawiane są zasady oraz przebieg mediacji, a także oczekiwania jej uczestników. Podczas kolejnych wypracowuje się porozumienie i jeżeli się to uda, na ostatnim spotkaniu podpisywana jest ugoda.

Sama mediacja ma bardzo wiele zalet:

Oszczędza czas i koszty Jeżeli dotyczy spraw rozwodowych, zazwyczaj jest tańsza i mniej czasochłonna niż proces sądowy.

Jest dobrowolna i poufna. Nikt nie ma prawa przymusić stron do udziału w mediacji, a w każdym momencie można z niej zrezygnować (również, gdy kieruje na nią sąd), nie ma zatem nic do stracenia. Wszystkie informacje, które padną podczas rozmów, pozostają pomiędzy jej uczestnikami.

Daje szansę na spokojną rozmowę Wszyscy uczestnicy są traktowani z szacunkiem, żaden nie jest wyróżniany. Mediator dba o to, by każdy miał taką samą możliwość wypowiedzenia się bez lęku i bez agresji.

Pozwala samodzielnie rozwiązać konflikt. Mediator nie narzuca żadnych rozwiązań, nie udziela rad i nie przekonuje do własnego zdania. Nie jest sędzią ani arbitrem. To uczestnicy mediacji biorą odpowiedzialność za to czy dojdzie do ugody i jaki będzie miała charakter. Powinna ona odpowiadać na potrzeby obu stron, a na każdy jej punkt oboje muszą wyrazić zgodę. Dzięki temu łatwiej jest też stosować się do jej ustaleń.

Nastawia przyszłościowo. Nie ma na celu znalezienia winnego i wzajemnego oskarżania się, a skupia się na zakończeniu sporu i znalezieniu konkretnych, zadowalających dla wszystkich rozwiązań.

 

Już wkrótce wszyscy wnoszący o rozwód, posiadający małoletnie dzieci będą mieli możliwość bezpłatnego udziału w mediacji. A co Wy sądzicie o takim sposobie rozwiązywania sporów?

Tagged ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *